Οργάνωση| Συμβούλευση

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να διευθύνεις και στο να εκτελείς, διαφορά που κάποιοι δυσκολεύονται να διακρίνουν. Μερικές φορές, ο επιχειρηματίας προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του. Αυτό, αν γίνει σε υπερβολικό βαθμό, μπορεί να διαλύσει και να αχρηστεύσει μια επιχείρηση. Για να βγάλεις ένα προϊόν ποιότητας, οργάνωσε! Για ν' ανεβάσεις το ηθικό, οργάνωσε! Για να επιβιώσεις, οργάνωσε!

Οργάνωση Οργάνωση είναι η διαίρεση ενεργειών και καθηκόντων σε εξειδικευμένες λειτουργίες.
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να διευθύνεις και στο να εκτελείς, διαφορά που κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να διακρίνουν. Τυχαίνει, μερικές φορές, ο επικεφαλής μιας δραστηριότητας να μην έχει αρκετή κατανόηση του θέματος της οργάνωσης, κι έτσι να προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του. Αυτό, αν γίνει σε υπερβολικό βαθμό, μπορεί πραγματικά να διαλύσει και να αχρηστεύσει μια ομάδα.

Είναι αλήθεια πως ένα δραστήριο και ικανό άτομο μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Ποτέ όμως δεν μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει.
Ενώ μια καλά οργανωμένη ομάδα, που συντονίζεται από τον επικεφαλής της και στην οποία ο καθένας έχει εξειδικευμένες λειτουργίες, μπορεί να φέρει σε πέρας πολλαπλάσια δουλειά από εκείνη που μπορεί να κάνει ένα άτομο μόνο του.

Το γεγονός ότι η ομάδα είναι οργανωμένη την καθιστά δυσκολότερο αντίπαλο από το άτομο.
Αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος, όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια επείγουσα ανάγκη που οφείλεται στην ανικανότητα μιας ομάδας ή σε άλλα αίτια, είναι:
1. Να τη χειριστεί.
2. Να οργανώσει την ομάδα, ώστε να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις και να μπορούν τα μέλη της να κάνουν τη δουλειά τους. Κάθε πόστο, άσχετα από το πόσο χαμηλά βρίσκεται στην κλίμακα της ιεραρχίας, πρέπει να είναι οργανωμένο.

Διαφορετικά, και πολύ λίγα πράγματα ολοκληρώνει κανείς και πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας έχει. Και η υπόλοιπη ομάδα χαραμίζεται. Αν έχουμε να διαχειριστούμε μια μεγάλη ποσότητα δουλειάς, πρέπει να προσθέσουμε άτομα. Αν τα προσθέσουμε χωρίς οργανόγραμμα, θα δημιουργήσουμε επιπλέον σύγχυση. Όταν δεν υπάρχει Οργανόγραμμα, μένουν αναξιοποίητοι τόσοι άνθρωποι και σπαταλιέται τόσο προϊόν. Ακόμα και το ηθικό επηρεάζεται σημαντικά από την ποιότητα του Οργανογράμματος ή από την απουσία του.

Από την άλλη πλευρά, το γενικό κριτήριο αξιολόγησης μιας ομάδας είναι η βιωσιμότητά της. Η βιωσιμότητα εξαρτάται από την παραγωγή ενός αποδεκτού προϊόντος. Οι ομάδες που δε βγάζουν ένα αποδεκτό προϊόν είναι μάλλον απίθανο να επιβιώσουν. Η ποσότητα ενός προϊόντος, καθώς και το πόσο αποδεκτό είναι, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ένα γνωστό Οργανόγραμμα που να μπορεί να μπει σ' εφαρμογή. Αυτό αληθεύει ακόμη και για ένα μεμονωμένο προϊόν. Το παράδοξο είναι πως όσο μικρότερη είναι η ομάδα τόσο πιο ζωτικό γίνεται το Οργανόγραμμα.

Παρ' όλα αυτά, τα άτομα και οι μικρές ομάδες είναι αυτά που τις περισσότερες φορές δεν έχουν. Οι μεγάλες ομάδες αποσυντίθενται χωρίς Οργανόγραμμα και μ' ένα κακό Οργανόγραμμα, παύουν να έχουν βιωσιμότητα.

Για να βγάλεις ένα προϊόν ποιότητας, οργάνωσε!
Για ν' ανεβάσεις το ηθικό, οργάνωσε!
Για να επιβιώσεις, οργάνωσε!

© AFS 2015 | Design by Johnny K. Studio